• Iba online
PUZ 2022 upgrade
 • PUZ 2022 upgrade
 • PUZ 2022 upgrade
 • PUZ 2022 upgrade

PUZ 2022 - upgrade 2021

27,00 €
s DPH

Aktualizácia na PUZ2022 z verzie PUZ 2021. Cena licencie je určená podľa počtu užívateľov a toho, či je produkt používaný ako sieťová verzia.

Prispôsobenie produktu

Pred vložením do košíka nezabudnite svoje prispôsobenie produktu najskôr uložiť.
 • Maximálne 250 znakov
Verzia
Počet užívateľov
Množstvo

Program PUZ je určený všetkým, ktorí budú zostavovať účtovnú závierku.

V programe je možné spracovávať:

 • Výkazy (Súvaha, Výkaz ziskov a strát), aj v anglickom jazyku
 • Cash Flow,
 • Poznámky k účtovnej závierke.
 • Súčasťou programu nie je daňové priznanie.
 • Poznámky k účtovnej závierke zostavené pomocou programu PUZ 2020 zodpovedajú ustanoveniam Opatrenia Ministerstva financií, pre účtovné jednotky, ktoré účtujú v podvojnom účtovníctve.
 • Jednotlivé položky poznámok môžete jednoduchým spôsobom opísať v textovom editore, a tak vytvoriť výstup “simulujúci” komentár podľa IAS.
 • Výkaz Cash Flow je integrálnou súčasťou programu PUZ 2020, údaje sa čerpajú z výkazov súvahy a výsledovky, a na jeho zostavenie je potrebné minimálne množstvo doplnkových informácií.
 • PUZ 2020 umožňuje tlačiť samostatný výkaz súvahy, výkaz ziskov a strát, cash flow, poznámky k účtovnej závierke a jej časti.
 • Jednotlivé projekty sa ukladajú do súboru databázy a je možné kedykoľvek sa k nim vrátiť a vykonať zmeny.
 • Opakujúce sa položky sa zadávajú ako spoločné údaje a zadávajú sa len raz.
 • Program PUZ 2020 je určený pre PC a vyžaduje operačný systém Windows 2000 a vyšší.
 • Legislatívne zmeny sú automaticky zapracované do programu PUZ.
 • Z programu možno tlačiť jednotlivé výkazy a poznámky priamo na tlačiareň, alebo exportovať PDF (výkazy). Poznámky možno vytlačiť do súboru Word.

 Program, ktorý si môžete stiahnuť, je demo verzia. Ako plnú verziu ho môžete používať po obdržaní registračného kľúča. Tento vám zašleme po uhradení objednávky, e-mailom. Pred zaslaním objednávky si program ako demo vyskúšajte, vygenerujte inštalačný kľúč (menu Všeobecné údaje / Licenčné informácie) na počítači, na ktorom budete program používať. Inštalačný kľúč potom uveďte s ostatnými informáciami v objednávke.

PUZ2022-UP202101A