PKF Slovensko s.r.o.

je spoločnosť poskytujúca komplexný ekonomický servis v oblasti štatutárneho auditu, individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ekonomické a daňové poradenstvo, znalecké služby, spracovanie účtovníctva a miezd.

PKF Slovensko s.r.o. je riadnym členom medzinárodnej audítorskej, poradenskej a účtovníckej siete

PKF International Limited (PKFI) (www.pkf.com)

Našim cieľom je poskytovať klientom služby s maximálnym odborným spracovaním. Našou prioritou je individuálny prístup k potrebám klienta.

V prípade otázok nás kontaktujte na puz@pkf.sk